السعر غير شامل ضريبة القيمة المضافة

شمعة امامي

42371134
ر. س.1272.84

  رقم اصلي محول

 • 95137788
  ر. س.1272.84

  نفذت الكمية

 • 95929532
  ر. س.1272.84

  نفذت الكمية

Group: 02.725 Item: 4 Year: 2015 - 2017 Applicability: PS,PT68-69 GULF STATES(MAG)(EXPORT),HEADLAMPS HALOGEN(T4A),(EXC HEADLAMPS CONTROL LEVELING SYSTEM, MANUAL(TR6),HEADLAMPS CONTROL LH RULE OF THE ROAD(T94) QTY: 01 Part history: INTERCHANGE: 95137788 -> 42371134

مجموعة الإطار الخارجي- مصباح الضباب الأمامي كامارو-10

94831152
ر. س.18.29
Group: 02.728 Year: 2012 - 2014 Item: 13 Applicability: PL69 FRONT FOG LAMP(T3U),(EXC SPORT BODY KIT(BVG),'AERO' PERFORMANCE PKG(WA7) QTY: 01

REINFORCEMENT,FRT BPR FASCIA LWR, Position: L

95135078
ر. س.36.56
Group: 07.831 Year: 2015 - 2017 Applicability: PS,PT,PU69 QTY: 01

المستشعر، الكابح المتضخم في الطرف الأمامي DISCRM- كروز- 10

13502577
ر. س.735.12
Group: 14.865 Item: 7 Year: 2012 - 2017 Applicability: PS,PT,PU68-69 QTY: 01

شبك امامي علوي

95088009
ر. س.181.67
Group: 01.266 Year: 2013 - 2014 Applicability: PS,PT,PU69(MAG,TPX) QTY: 01

صدام امامي

95297065
ر. س.1243.55

  رقم اصلي محول

 • 95135073
  ر. س.1243.55

  نفذت الكمية

Group: 07.831 Year: 2015 - 2016 Item: 1 Applicability: PP,PQ,PR35 MARKETING AREA RUSSIA GROUP(MBR) QTY: 01 Part history: INTERCHANGE: 95135073 -> 95297065 INTERCHANGE: 95135073 -> 95297065

كبوت

94537888
ر. س.1868.67

  رقم اصلي محول

 • 95421857
  ر. س.1868.67

  نفذت الكمية

 • 95368166
  ر. س.1868.67

  نفذت الكمية

 • 95369403
  ر. س.1868.67

  نفذت الكمية

 • 95963449
  ر. س.1868.67

  نفذت الكمية

 • 94566275
  ر. س.1868.67

  نفذت الكمية

 • 95953814
  ر. س.1868.67

  نفذت الكمية

 • 94566274
  ر. س.1868.67

  نفذت الكمية

Group: 08.000 Item: 6 Year: 2012 - 2017 Applicability: PS,PT,PU68-69 QTY: 01

رفرف

94560507
ر. س.800.73

  رقم اصلي محول

 • 95963445
  ر. س.800.73

  نفذت الكمية

 • 96930963
  ر. س.800.73

  نفذت الكمية

 • 96930961
  ر. س.800.73

  نفذت الكمية

Group: 08.130 Item: 3 Year: 2013 - 2017 Applicability: PS,PT,PU68-69 (EXC KIT BODY KIT, SPORT (BVG),AUX T/SIG LP(T39)(EXPORT) QTY: 01 Part history: INTERCHANGE: 95963445 -> 94560507

شبك امامي

95352915
ر. س.174.26

  رقم اصلي محول

 • 95080502
  ر. س.174.26

  نفذت الكمية

Group: 01.266 Year: 2013 - 2014 Applicability: PS,PT,PU68-69(TPX) QTY: 01 Part history: INTERCHANGE: 95080502 -> 95352915

رفرف

95074483
ر. س.177.13

  رقم اصلي محول

 • 95932753
  ر. س.177.13

  نفذت الكمية

 • 95490981
  ر. س.177.13

  نفذت الكمية

Group: 08.153 Year: 2012 - 2012 Item: 37 Applicability: PS,PT,PU69 QTY: 01 Part history: INTERCHANGE: 95932753 -> 95074483 INTERCHANGE: 95932753 -> 95074483
 

قفل كبوت

95989869
السعر غير متوفر
نفذت الكمية

  رقم اصلي محول

 • 96994969
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

Group: 08.080 Year: 2012 - 2012 Item: 36 Applicability: PS,PT,PU69 VEHICLE DRIVE LEFT HAND DRIVE(LHD),(EXC THEFT DETERENT ELECTRICAL, UNAUTHORIZED ENTRY(UTJ) QTY: 01 Part history: INTERCHANGE: 96994969 -> 95989869

ARM,FRT LWR CONT , Position: L

13463244
السعر غير متوفر
نفذت الكمية

  رقم اصلي محول

 • 13334022
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

 • 13272605
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

 • 13313749
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

Group: 06.168 Year: 2011 - 2015 Item: 2 Applicability: PJ,PL69 FRONT STRUT(GNA) QTY: 01 Part history: INTERCHANGE: 13334022 -> 13463244

MODULE,AIRBAG SEN & DIAGN

13589374
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
Group: 14.865 Year: 2012 - 2012 Item: 32 Applicability: GR,GS69 DRIVER SI INFL RST SYS(AJ3),RESTRAINT SYSTEM SEAT, INFLATABLE, DRIVER & PASS, FRT & SIDE(AJ7),(AK5),RESTRAINT SYSTEM SEAT, INFLATABLE, DRIVER & PASS, FRT SIDE, ROOF SIDE(AY0),(3RD DES) QTY: 01

HEADLAMP, - LH, Position: L

42371133
السعر غير متوفر
نفذت الكمية

  رقم اصلي محول

 • 95137787
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

 • 95929531
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

Group: 02.725 Item: 4 Year: 2015 - 2017 Applicability: PS,PT68-69 GULF STATES(MAG)(EXPORT),HEADLAMPS HALOGEN(T4A),(EXC HEADLAMPS CONTROL LEVELING SYSTEM, MANUAL(TR6),HEADLAMPS CONTROL LH RULE OF THE ROAD(T94) QTY: 01 Part history: INTERCHANGE: 95137787 -> 42371133

BEZEL,FRT FOG LP - LH, Position: L

94831151
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
Group: 02.728 Year: 2012 - 2014 Item: 12 Applicability: PL69 FRONT FOG LAMP(T3U),(EXC SPORT BODY KIT(BVG),'AERO' PERFORMANCE PKG(WA7) QTY: 01

PANEL,I/P UPR TR - RH, Position: R

95076053
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
Group: 10.230 Year: 2013 - 2014 Item: 40 Applicability: PD,PE68-69 RESTRAINT SYSTEM SEAT, INFLATABLE, DRIVER & PASS, SINGLE STAGE(ADL),RESTRAINT SYSTEM SEAT, INFLATABLE, DRIVER & PASS, FRT & SEAT SIDE SINGLE STAGE(AJG),RESTRAINT SYSTEM SEAT, INFLATABLE, DRIVER & PASS FRT, SEAT SIDE ROOFSIDE, SINGLE STAGE(AYC),TRIM DOOR PU LEATHER(FCU),TRIM COLOR DR PANEL BROWNSTONE(1AM),INTERIOR TRIM JET BLACK(4AA) QTY: 01

WINDSHIELD

95134008
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
Group: 10.027 Item: 21 Year: 2012 - 2017 Applicability: PS,PT,PU68-69 WINDSHIELD TYPE TINTED(AKW),(EXC WIPER SYS WINDSHIELD PULSE, MOISTURE SENSITIVE(CE1),MARKETING AREA INDIA(MBF),MARKETING AREA ASEAN (EXCLUDING VIETNAM)(MBJ) QTY: 01 Part history: INTERCHANGE: 95090903 -> 95134008 INTERCHANGE: 95134008 -> 42348716

BRACKET,HDLP LWR - LH, Position: L

95137797
السعر غير متوفر
نفذت الكمية

  رقم اصلي محول

 • 96962995
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

Group: 02.726 Item: 20 Year: 2012 - 2017 Applicability: PS,PT,PU68-69 HEADLAMPS HALOGEN(T4A) QTY: 01 Part history: INTERCHANGE: 95470885 -> 95137797 INTERCHANGE: 95470885 -> 95137797

COVER,FRT BPR FASCIA TOW EYE ACC HOLE

95263599
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
Group: 07.831 Year: 2013 - 2016 Item: 24 Applicability: PP,PQ,PR35 MARKETING AREA RUSSIA GROUP(MBR) QTY: 01 Part history: INTERCHANGE: 95089864 -> 95263599

TRIM,FRT S/D - RH

95388332
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
Group: 14.685 Year: 2013 - 2014 Item: 51 Applicability: PT,PU68-69 WINDOW POWER OPERATED, PASSENGER, EXPRESS DOWN(AED),WINDOW POWER OPERATED, RR DRS, EXPRESS DOWN (AEQ),TRIM DOOR PU LEATHER(FCU),VEHICLE DRIVE LEFT HAND DRIVE(LHD),GULF STATES(MAG)(EXPORT),TRIM COLOR DR PANEL BROWNSTONE(1AM),INTERIOR TRIM JET BLACK(4AA) Position: R QTY: 01

شمعة امامي يمين

95929532
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
Group: 02.725 Year: 2013 - 2013 Applicability: PS,PT,PU68-69(MAG,T4A)(EXC TR6,T94)(1ST DES) QTY: 01 Part history: REPLACE: 95929532 -> 95137788 INTERCHANGE: 95137788 -> 42371134

DOOR,FRT SI - RH, Position: R

95987758
السعر غير متوفر
نفذت الكمية

  رقم اصلي محول

 • 95963326
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

 • 96869290
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

 • 96869286
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

Group: 10.351 Item: 28 Year: 2012 - 2017 Applicability: PS,PT,PU68-69 QTY: 01 Part history: INTERCHANGE: 95963326 -> 95987758 INTERCHANGE: 95963326 -> 95987758

BRACKET,HDLP - RH, Position: R

96983702
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
Group: 02.726 Item: 19 Year: 2012 - 2017 Applicability: PS,PT,PU68-69 HEADLAMPS HALOGEN(T4A) QTY: 01

BRACKET,HDLP - RH, Position: R

96983708
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
Group: 02.726 Item: 19 Year: 2012 - 2017 Applicability: PS,PT,PU68-69 HEADLAMPS HALOGEN(T4A) QTY: 01

AIRBAG,I/P

13381059
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
Group: 14.865 Year: 2013 - 2016 Item: 1 Applicability: PS,PT,PU68-69 RESTRAINT SYSTEM SEAT, INFLATABLE, DRIVER & PASS, SINGLE STAGE(ADL),RESTRAINT SYSTEM SEAT, INFLATABLE, DRIVER & PASS, FRT & SEAT SIDE SINGLE STAGE(AJG),RESTRAINT SYSTEM SEAT, INFLATABLE, DRIVER & PASS FRT, SEAT SIDE ROOFSIDE, SINGLE STAGE(AYC) QTY: 01

ARM,FRT LWR CONT , Position: R

13463245
السعر غير متوفر
نفذت الكمية

  رقم اصلي محول

 • 13334023
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

 • 13272606
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

 • 13313750
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

Group: 06.168 Year: 2011 - 2015 Item: 10 Applicability: PJ,PL69 FRONT STRUT(GNA) QTY: 01 Part history: INTERCHANGE: 13334023 -> 13463245

MODULE,AIRBAG SEN & DIAGN

13591243
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
Group: 14.865 Year: 2012 - 2012 Item: 38 Applicability: PS,PT,PU68-69 RESTRAINT SYSTEM SEAT, INFLATABLE, DRIVER & PASS, FRT & SEAT SIDE SINGLE STAGE(AJG),RESTRAINT SYSTEM SEAT, INFLATABLE, DRIVER & PASS FRT, SEAT SIDE ROOFSIDE, SINGLE STAGE(AYC) QTY: 01 Part history: INTERCHANGE: 13591243 -> 13599653

PANEL,I/P UPR TR - LH, Position: L

95076065
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
Group: 10.230 Year: 2013 - 2014 Item: 40 Applicability: PD,PE68-69 TRIM DOOR PU LEATHER(FCU),TRIM COLOR DR PANEL BROWNSTONE(1AM),INTERIOR TRIM JET BLACK(4AA) QTY: 01

BRACKET,HDLP LWR - RH, Position: R

95137798
السعر غير متوفر
نفذت الكمية

  رقم اصلي محول

 • 96962996
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

Group: 02.726 Item: 20 Year: 2012 - 2017 Applicability: PS,PT,PU68-69 HEADLAMPS HALOGEN(T4A) QTY: 01 Part history: INTERCHANGE: 95470886 -> 95137798 INTERCHANGE: 95470886 -> 95137798

PANEL,FRT W/H - RH, Position: R

95273507
السعر غير متوفر
نفذت الكمية

  رقم اصلي محول

 • 95949815
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

 • 96845404
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

Group: 08.153 Item: 17 Year: 2014 - 2017 Applicability: PS,PT,PU68-69 QTY: 01

حماية صدام امامي

95400527
السعر غير متوفر
نفذت الكمية

  رقم اصلي محول

 • 95080084
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

Group: 07.840 Year: 2012 - 2012 Item: 1 Applicability: PS,PT,PU68-69(2ND DES) QTY: 01 Part history: INTERCHANGE: 95080084 -> 95400527

PANEL,FRT W/H - RH, Position: R

95949815
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
Group: 08.153 Year: 2012 - 2012 Item: 41 Applicability: PS,PT,PU68-69 QTY: 01 Part history: REPLACE: 95949815 -> 95273507

BRACKET,HDLP - LH, Position: L

96983703
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
Group: 02.726 Item: 19 Year: 2012 - 2017 Applicability: PS,PT,PU68-69 HEADLAMPS HALOGEN(T4A) QTY: 01

RETAINER,HOOD INSL

11571159
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
Group: 08.021 Item: 44 Year: 2012 - 2017 Applicability: JB,JC,JD48-69 QTY: 09

ARM,FRT LWR CONT - LH, Position: L

13401129
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
Group: 06.168 Year: 2012 - 2015 Item: 13 Applicability: PS,PT,PU68-69 QTY: 01

MODULE,AIRBAG SEN & DIAGN

13599653
السعر غير متوفر
نفذت الكمية

  رقم اصلي محول

 • 13591243
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

 • 13591246
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

 • 13589374
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

 • 13585613
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

 • 13582437
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

Group: 14.865 Year: 2015 - 2016 Item: 37 Applicability: PP,PQ,PR35 QTY: 01 Part history: INTERCHANGE: 13591243 -> 13599653 INTERCHANGE: 13591243 -> 13599653

HEADLAMP, , Position: L

42371145
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
Group: 02.725 Year: 2013 - 2013 Applicability: PS,PT,PU69(MAG,T4A)(EXC TR6,T94)(2ND DES) QTY: 01 Part history: INTERCHANGE: 95137775 -> 42371145 INTERCHANGE: 95137775 -> 42371145

SEALING STRIP,FRT S/D WDO OTR - LH, Position: L

95040059
السعر غير متوفر
نفذت الكمية

  رقم اصلي محول

 • 95980300
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

 • 96832229
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

Group: 10.710 Year: 2012 - 2012 Item: 48 Applicability: PS,PT,PU69 MOLDING B/S UPPER BLACK.(MDB),PLANT CODE KUNSAN, KOREA(KUA) QTY: 01

REINFORCEMENT,FRT BPR FASCIA LWR, Position: R

95135080
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
Group: 07.831 Year: 2015 - 2017 Applicability: PS,PT,PU68-69 QTY: 01

LAMP,FRT FOG - LH, Position: L

95169830
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
Group: 02.725 Year: 2013 - 2014 Item: 34 Applicability: PD,PE68-69 QTY: 01

HINGE,HOOD - LH, Position: L

95406038
السعر غير متوفر
نفذت الكمية

  رقم اصلي محول

 • 95133599
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

 • 95227781
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

 • 96932077
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

Group: 08.015 Year: 2011 - 2016 Item: 21 Applicability: PJ,PL69 QTY: 01 Part history: REPLACE: 96932077 -> 95227781 INTERCHANGE: 95227781 -> 95133599 INTERCHANGE: 95133599 -> 95406038

PANEL,FRT S/D OTR - LH, Position: L

95963331
السعر غير متوفر
نفذت الكمية

  رقم اصلي محول

 • 96985621
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

Group: 12.895 Item: 40 Year: 2012 - 2017 Applicability: PS,PT,PU68-69 QTY: 01 Part history: INTERCHANGE: 95953794 -> 95963331 INTERCHANGE: 95953794 -> 95963331

BRACKET,HDLP MT PNL OTR

96845384
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
Group: 02.726 Item: 22 Year: 2012 - 2017 Applicability: PS,PT,PU68-69 QTY: 02

BRACKET,HDLP - RH, Position: R

96983704
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
Group: 02.726 Item: 19 Year: 2012 - 2017 Applicability: PS,PT,PU68-69 HEADLAMPS HALOGEN(T4A) QTY: 01

جسر صدام امامي

13259739
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
Group: 07.831 Year: 2012 - 2016 Item: 10 Applicability: PS,PT,PU68-69 QTY: 01 Part history: REPLACE: 13259739 -> 39069809

ARM,FRT LWR CONT - RH, Position: R

13401130
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
Group: 06.168 Year: 2012 - 2016 Item: 9 Applicability: PS,PT,PU68-69 QTY: 01

يد باب خارجية

13577716
السعر غير متوفر
نفذت الكمية

  رقم اصلي محول

 • 13596141
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

Group: 10.527 Year: 2014 - 2016 Item: 24 Applicability: GR,GS,GT69 LOCK CONTROL, ENTRY REMOTE ENTRY, STANDARD RANGE, PASSIVE ENTRY(ATS),CHROME STRIP COLOR(D7A) QTY: 02 Part history: INTERCHANGE: 13577716 -> 22781045

RING,PARK ASST ALARM SEN

15161630
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
Group: 07.831 Item: 47 Year: 2012 - 2017 Applicability: PS,PT,PU68-69 PARK ASSIST, REAR(UD7) QTY: 04

SEALING STRIP,FRT S/D WDO OTR - RH, Position: R

95040060
السعر غير متوفر
نفذت الكمية

  رقم اصلي محول

 • 95980301
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

 • 96832230
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

Group: 10.710 Year: 2012 - 2016 Item: 48 Applicability: PS,PT,PU69 MOLDING B/S UPPER BLACK.(MDB) QTY: 01

شبك سفلي

95088063
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
Group: 01.266 Year: 2013 - 2016 Item: 5 Applicability: PP,PQ,PR35 MARKETING AREA RUSSIA GROUP(MBR) QTY: 01

HEADLAMP, - LH, Position: L

95137775
السعر غير متوفر
نفذت الكمية

  رقم اصلي محول

 • 95479488
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

Group: 02.725 Year: 2012 - 2012 Item: 9 Applicability: PS,PT,PU68-69 GULF STATES(MAG)(EXPORT),MARKETING AREA VENEZUELA(MCF),HEADLAMPS HALOGEN(T4A),(EXC HEADLAMPS CONTROL LEVELING SYSTEM, MANUAL(TR6),HEADLAMPS CONTROL LH RULE OF THE ROAD(T94), (EXC CHROME RING) QTY: 01 Part history: INTERCHANGE: 95137775 -> 42371145

LAMP,FRT FOG - RH, Position: R

95169831
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
Group: 02.725 Year: 2013 - 2014 Item: 34 Applicability: PD,PE68-69 QTY: 01

BRACKET,FRT LIC PLT

95333821
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
Group: 07.800 Year: 2015 - 2016 Item: 17 Applicability: PP,PQ,PR35 MARKETING AREA RUSSIA GROUP(MBR),ECE FRT & RR LIC PLT MTG(TCU) QTY: 01 Part history: INTERCHANGE: 95480152 -> 95333821

HINGE,HOOD, Position: R

95406039
السعر غير متوفر
نفذت الكمية

  رقم اصلي محول

 • 95133600
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

 • 95227782
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

 • 96932078
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

Group: 08.015 Year: 2011 - 2016 Item: 20 Applicability: PJ,PL69 QTY: 01 Part history: INTERCHANGE: 95227782 -> 95133600 INTERCHANGE: 95133600 -> 95406039

PANEL,FRT S/D OTR - RH, Position: R

95963332
السعر غير متوفر
نفذت الكمية

  رقم اصلي محول

 • 96985622
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

Group: 12.895 Item: 40 Year: 2012 - 2017 Applicability: PS,PT,PU68-69 QTY: 01 Part history: INTERCHANGE: 95953795 -> 95963332 INTERCHANGE: 95953795 -> 95963332

BRACKET,HDLP MT PNL - LH, Position: L

96899200
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
Group: 02.726 Year: 2011 - 2016 Item: 16 Applicability: PJ,PL69 QTY: 01 Part history: REPLACE: 96845580 -> 96899200

BRACKET,HDLP - LH, Position: L

96983705
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
Group: 02.726 Item: 19 Year: 2012 - 2017 Applicability: PS,PT,PU68-69 HEADLAMPS HALOGEN(T4A) QTY: 01

KNUCKLE,STRG - LH, Position: L

13319480
السعر غير متوفر
نفذت الكمية

  رقم اصلي محول

 • 13248520
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

Group: 06.020 Item: 16 Year: 2013 - 2017 Applicability: PS,PT,PU68-69 ENGINE GAS, 4 CYL, 1.6L, MFI, DOHC, PT-JV, VARIABLE CAMSHAFT PHASING(LDE),1.6 DOHC(LXT),1.8 DOHC(2H0) QTY: 01

STRUT,FRT SUSP - LH, Position: L

13402938
السعر غير متوفر
نفذت الكمية

  رقم اصلي محول

 • 13331986
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

 • 13279325
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

 • 13329593
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

 • 13331988
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

 • 13329595
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

 • 13279327
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

Group: 07.345 Year: 2012 - 2012 Item: 50 Applicability: PS,PT,PU68-69 1.8 DOHC(2H0),(2ND DES) QTY: 01

MODULE,AIRBAG SEN & DIAGN

13585613
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
Group: 14.865 Year: 2012 - 2012 Item: 32 Applicability: GR,GS69 DRIVER SI INFL RST SYS(AJ3),RESTRAINT SYSTEM SEAT, INFLATABLE, DRIVER & PASS, FRT & SIDE(AJ7),(AK5),RESTRAINT SYSTEM SEAT, INFLATABLE, DRIVER & PASS, FRT SIDE, ROOF SIDE(AY0),(2ND DES) QTY: 01 Part history: REPLACE: 13585613 -> 13589374

مكثف مكيف

23333680
السعر غير متوفر
نفذت الكمية

  رقم اصلي محول

 • 13377763
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

 • 13267649
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

Group: 09.190 Item: 11 Year: 2015 - 2017 Applicability: PS,PT,PU68-69 A/C FRT ELEC CONT(C67),HVAC SYSTEM AIR CONDITIONER FRT, AUTO, ELECTRONIC CONTROLS(C68),MERCHANDISED TRANS AUTO EQUIPMENT(MM1),TRANS MANUAL(MM3) QTY: 01 Part history: INTERCHANGE: 13377763 -> 23333680

LINER,FRT W/H - LH, Position: L

95074482
السعر غير متوفر
نفذت الكمية

  رقم اصلي محول

 • 95932752
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

 • 95490980
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

 • 95953136
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

 • 96981697
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

Group: 08.153 Year: 2012 - 2012 Item: 37 Applicability: PS,PT,PU69 QTY: 01 Part history: INTERCHANGE: 95932752 -> 95074482 INTERCHANGE: 95932752 -> 95074482

BEZEL,FRT FOG LP - LH, Position: L

95093359
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
Group: 02.728 Year: 2013 - 2014 Item: 13 Applicability: PD,PE68-69 LAMP FRT FOG, ECE (T3U),(EXC KIT BODY KIT, SPORT (BVG) QTY: 01

HEADLAMP, - LH, Position: L

95137787
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
Group: 02.725 Year: 2015 - 2016 Item: 5 Applicability: PS,PT68-69 GULF STATES(MAG)(EXPORT),HEADLAMPS HALOGEN(T4A),(EXC HEADLAMPS CONTROL LEVELING SYSTEM, MANUAL(TR6),HEADLAMPS CONTROL LH RULE OF THE ROAD(T94) QTY: 01 Part history: INTERCHANGE: 95137787 -> 42371133

TRIM,FRT S/D - RH

95184357
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
Group: 14.685 Year: 2013 - 2013 Item: 48 Applicability: PT,PU68-69 WINDOW POWER OPERATED, PASSENGER, EXPRESS DOWN(AED),WINDOW POWER OPERATED, RR DRS, EXPRESS DOWN (AEQ),TRIM DOOR PU LEATHER(FCU),VEHICLE DRIVE LEFT HAND DRIVE(LHD),GULF STATES(MAG)(EXPORT),TRIM COLOR DR PANEL BROWNSTONE(1AM),INTERIOR TRIM JET BLACK(4AA) Position: R QTY: 01

BRACKET,HDLP LWR - RH, Position: R

95470886
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
Group: 02.726 Year: 2013 - 2013 Item: 19 Applicability: PC,PD,PE69-68 HEADLAMPS HALOGEN(T4A) QTY: 01 Part history: INTERCHANGE: 95470886 -> 95137798 INTERCHANGE: 96962996 -> 95470886

PANEL,FRT W/H - LH, Position: L

95984340
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
Group: 08.153 Item: 17 Year: 2012 - 2017 Applicability: PS,PT,PU68-69 QTY: 01 Part history: INTERCHANGE: 95984340 -> 95186669

BRACKET,HDLP MT PNL - RH, Position: R

96899201
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
Group: 02.726 Year: 2011 - 2016 Item: 16 Applicability: PJ,PL69 QTY: 01 Part history: REPLACE: 96845581 -> 96899201

BRACKET,HDLP - RH, Position: R

96983706
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
Group: 02.726 Item: 19 Year: 2012 - 2017 Applicability: PS,PT,PU68-69 HEADLAMPS HALOGEN(T4A) QTY: 01

KNUCKLE,STRG - RH, Position: R

13319481
السعر غير متوفر
نفذت الكمية

  رقم اصلي محول

 • 13248521
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

Group: 06.020 Item: 16 Year: 2012 - 2017 Applicability: PS,PT,PU68-69 ENGINE GAS, 4 CYL, 1.6L, MFI, DOHC, PT-JV, VARIABLE CAMSHAFT PHASING(LDE),1.6 DOHC(LXT),1.8 DOHC(2H0) QTY: 01

STRUT,FRT SUSP - RH, Position: R

13402939
السعر غير متوفر
نفذت الكمية

  رقم اصلي محول

 • 13331989
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

 • 13331987
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

 • 13329596
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

 • 13279328
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

 • 13329594
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

Group: 07.345 Year: 2012 - 2012 Item: 50 Applicability: PS,PT,PU68-69 1.8 DOHC(2H0),(2ND DES) QTY: 01

MODULE,AIRBAG SEN & DIAGN

13587450
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
Group: 14.865 Year: 2013 - 2013 Item: 32 Applicability: GM,GN69 RESTRAINT SYSTEM SEAT, INFLATABLE, DRIVER & PASS, FRT & SIDE(AJ7),(AK5),RESTRAINT SYSTEM SEAT, INFLATABLE, DRIVER & PASS, FRT SIDE, ROOF SIDE(AY0),(2ND DES) QTY: 01 Part history: REPLACE: 13587450 -> 13589374

جسر صدام امامي

39069809
السعر غير متوفر
نفذت الكمية

  رقم اصلي محول

 • 13259739
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

Group: 07.831 Year: 2012 - 2016 Item: 10 Applicability: PS,PT,PU68-69 QTY: 01

FENDER,FRT - RH, Position: R

94560508
السعر غير متوفر
نفذت الكمية

  رقم اصلي محول

 • 95963446
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

 • 96930964
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

 • 96930962
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

Group: 08.130 Item: 3 Year: 2013 - 2017 Applicability: PS,PT,PU68-69 (EXC KIT BODY KIT, SPORT (BVG),AUX T/SIG LP(T39)(EXPORT) QTY: 01 Part history: INTERCHANGE: 95963446 -> 94560508

BEZEL,FRT FOG LP - RH, Position: R

95093360
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
Group: 02.728 Year: 2013 - 2014 Item: 13 Applicability: PD,PE68-69 LAMP FRT FOG, ECE (T3U),(EXC KIT BODY KIT, SPORT (BVG) QTY: 01

HEADLAMP, - RH, Position: R

95137788
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
Group: 02.725 Year: 2014 - 2014 Item: 9 Applicability: PS,PT,PU68-69 GULF STATES(MAG)(EXPORT),HEADLAMPS HALOGEN(T4A),(EXC HEADLAMPS CONTROL LEVELING SYSTEM, MANUAL(TR6),HEADLAMPS CONTROL LH RULE OF THE ROAD(T94) QTY: 01 Part history: INTERCHANGE: 95137788 -> 42371134

بطانة كبوت

95228989
السعر غير متوفر
نفذت الكمية

  رقم اصلي محول

 • 94563712
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

 • 96990256
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

Group: 08.021 Year: 2012 - 2012 Item: 33 Applicability: PU68-69 QTY: 01 Part history: INTERCHANGE: 94563712 -> 95228989 INTERCHANGE: 94563712 -> 95228989

TRIM,FRT S/D - LH

95388319
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
Group: 14.685 Year: 2014 - 2014 Item: 51 Applicability: PT,PU68-69 WINDOW POWER OPERATED, PASSENGER, EXPRESS DOWN(AED),WINDOW POWER OPERATED, RR DRS, EXPRESS DOWN (AEQ),WINDOW POWER OPERATED-EXPRESS DRIVER UP/DOWN(AXG),MIRROR O/S LH & RH, RC, ELEC, AUX WFOV/DRVR, MANFOLD, CNVX/P ASS, TRN SIG(DLK),TRIM DOOR PU LEATHER(FCU),VEHICLE DRIVE LEFT HAND DRIVE(LHD),GULF STATES(MAG)(EXPORT),TRIM COLOR DR PANEL BROWNSTONE(1AM),INTERIOR TRIM JET BLACK(4AA) Position: L QTY: 01

شمعة امامي يسار

95929531
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
Group: 02.725 Year: 2013 - 2013 Applicability: PS,PT,PU68-69(MAG,T4A)(EXC TR6,T94)(1ST DES) QTY: 01 Part history: REPLACE: 95929531 -> 95137787 INTERCHANGE: 95137787 -> 42371133

DOOR,FRT SI - LH, Position: L

95987757
السعر غير متوفر
نفذت الكمية

  رقم اصلي محول

 • 95963325
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

 • 96869289
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

 • 96869285
  السعر غير متوفر

  نفذت الكمية

Group: 10.351 Item: 28 Year: 2012 - 2017 Applicability: PS,PT,PU68-69 QTY: 01 Part history: INTERCHANGE: 95963325 -> 95987757 INTERCHANGE: 95963325 -> 95987757

BRACKET,HDLP - LH, Position: L

96983701
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
Group: 02.726 Item: 19 Year: 2012 - 2017 Applicability: PS,PT,PU68-69 HEADLAMPS HALOGEN(T4A) QTY: 01

BRACKET,HDLP - LH, Position: L

96983707
السعر غير متوفر
نفذت الكمية
Group: 02.726 Item: 19 Year: 2012 - 2017 Applicability: PS,PT,PU68-69 HEADLAMPS HALOGEN(T4A) QTY: 01